تماس با پذیرش، ثبت‌نام و خدمات آموزشی

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 وحیده بجنوردی وحید  کارشناس مسئول گروه آموزش های آزاد و مجازی 1135 32201135
 هادی امانی  کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و مهمانی و انتقال 1081 32201081
 محمد رحیم یگانه  کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و امتحانات 1090 32201090
 مهدی پریز  کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه 1085 32201085
 سارا یزدان پناه  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر 1086 32201086
 عذرا طالب زاده  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه 1084 32201084