کارکنان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
  
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 سید بیژن جیا  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1083 -
مهدی وحدانی

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس استعدادهای درخشان

1083 32201083
 وحیده بجنوردی وحید  کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی 1135 32201135
 هادی امانی

 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

و مهمانی و انتقال

1081 32201081
محمد رحیم یگانه  کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی،و امتحانات 1090 32201090
 مهدی پریز

 کارشناس پذیرش، ثبت نام

و نظام وظیفه

1085 32201085
 سارا یزدان پناه  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر 1086 32201086
 عذرا طالب زاده  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه 1084 32201084
 علیرضا باصبر  کارشناس مسئول خدمات آموزشی 1082

32201082

 معصومه ارغند  کارشناس دانش آموختگان 1091 32201091

 

 

کارکنان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی