دانشجویانی که در نیمسال جاری درس معرفی به استاد اخذ نموده‌اند، لازم است حداکثر تا 16 اسفند سال جاری جهت هماهنگی منابع مطالعه ، رفع اشکال و زمان آزمون به استاد درس مراجعه نمایند.

دانشجویانی که در نیمسال جاری درس معرفی به استاد اخذ نموده‌اند،
لازم است حداکثر تا
16 اسفند سال جاری جهت هماهنگی منابع مطالعه، رفع اشکال و زمان
آزمون
به استاد درس مراجعه نمایند.