اطلاعیه مهمانی و انتقال

برگزاری ترم تابستانی غیرحضوری دانشگاه گیلان یک‌شنبه، ۲۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۰
برگزاری ترم تابستانی غیرحضوری دانشگاه ملایر سه‌شنبه، ۲۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۰