تذکرات مهم:

  • تحصیل همزمان در کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی ممنوع می‌باشد. هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصیل همزمان داشته از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد.
  • در صورت مغایرت تاریخ فارغ التحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم متوسطه) و پیش دانشگاهی (نظام جدید متوسطه) (فارغ التحصیل پس از ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹9‬ ‬)، قبولی پذیرفته شده لغو می‌گردد.
  •  چنانچه معدل دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه پذیرفته شده با اطلاعات پرتال سازمان سنجش آموزش کشور مغایرت داشته باشد (معدل گواهی ارائه شده، از معدل اعلامی به سازمان سنجش آموزش کشور کمتر باشد) ثبت نام موقت انجام می‌شود. تأیید پذیرش نهایی پذیرفته شده، منوط به اظهار نظر سازمان مذکور خواهد بود.
  •  لازم است پس از اخذ کارت دانشجویی در هنگام ثبت نام حضوری در نگهداری کارت دانشجویی خود دقت نمائید. در صورت مفقود شدن یا درخواست هرگونه تغییرات صدور مجدد کارت، منوط به طی مراحل و پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.