نکات مهم:

  • برای اخذ دروس سمینار، پایان‌نامه، کارآموزی، پروژه کارشناسی لازم است درخواست‏های متناظر از طریق پیشخوان خدمت ثبت،  پیگیری و نهایی شود تا دانشجو بتواند در زمان انتخاب واحد درس را اخذ نماید.
  • اخذ درس به‌ صورت معرفی به استاد پس از پایان ترمیم، شروع شده و تا چهار هفته پس از شروع کلاس‌ها ادامه دارد، لذا در صورت داشتن شرایط در موعد مقرر اقدام نمایید. (در صورت شمول براساس ماده 8 آیین نامه آموزشی)