کارکنان اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی

 

   مکان استقرار: 
   ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 

 

    سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1  وحیده بجنوردی وحید
 کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
 

32201135

1135

2

سارا یزدان پناه

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

 

32201086

1086

3

عذرا طالب زاده

 

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

32201084

1084

 

4

 هادی امانی

 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی، مهمانی و انتقال

 

32201081

1081

5

محمد رحیم یگانه

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های علوم انسانی و هنر

امتحانات

 

32201090

1090

6 سعید فرخی استاد کارشناس برنامه ریزی آموزشی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه

32284619

-

7 مهدی پریز

کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

و مسئول دانشجویان غیرایرانی

32201085

1085

8 مهرداد مردانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی

32201136

1136

9 مهتاب سیدی کلاته   کارشناس فناوری اطلاعات

 

-