اطلاعات تماس همکاران پشتیبان به تفکیک گروه آموزشی

 

نام و نام خانوادگی پشتیبان

گروه آموزشی مرتبط

شماره تماس

ایدی تلگرام

آقای سعید شادمیر

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۲

s_shadmir@

آقای امید نباتی

مهندسی برق

مهندسی نقشه‌برداری

مهندسی شیمی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۳

omidnabati99@

آقای جواد نامداریان

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۱

javad_namdarian72@

آقای مهدی بی غم

مهندسی معماری

ارتباط تصویری

صنایع دستی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۵

 

آقای علی مرتضائیان

و

آقای محمد رضایی

علوم کامپیوتر

ریاضی

آمار

فیزیک

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۶

 

آقای قلیزاده

مدیریت بازرگانی

زبان روسی

علوم اقتصادی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۷

 

آقای ریحانی

حسابداری

علوم ورزشی

علوم سیاسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۸

ahmad64833@

آقای ایمانی

راهنمایی و مشاوره

روانشناسی

حقوق

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۸۷

emani_ah@

آقای محمد زارع اصل

زبان و ادبیات فارسی

علوم تربیتی

آموزش زبان انگلیسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۸۸

mohammad_az94@

آقای طالب زاده

معارف

مهندسی شهرسازی

گروه مشترک فنی مهندسی

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۹۴