اطلاعات تماس همکاران پشتیبان سامانه مجازی 

 

 

رشته تحصیلی

ایدی تلگرام شماره همراه

مهدی بی غم

مهندسی عمران
دروس مشترک فنی مهندسی
زبان فارسی

@mahdibghm

 

09370214599

 

آقای سعید شادمیر


مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر

@s_shadmir

 

09025879250

آقای امید نباتی


مهندسی برق
مهندسی نقشه‌برداری
مهندسی شیمی

@omidnabati9

 

09308179317

آقای کمالی

مهندسی معماری
ارتباط تصویری
صنایع دستی
مهندسی شهرسازی

kamali15@ 09925669743

آقای علی مرتضائیان

علوم کامپیوتر
ریاضی
آمار
فیزیک

@mortezaian 09919829957

آقای قلیزاده

مدیریت بازرگانی
زبان روسی
علوم اقتصادی
زبان انگلیسی

@gholizadeh6493 09158866108

آقای احمد ریحانی

حسابداری
علوم ورزشی
علوم سیاسی

@ahmad64833 09356483380

آقای ایمانی

راهنمایی و مشاوره
روانشناسی
حقوق
علوم تربیتی

@emani_ah 09370370623