Bojnord University
بستن

  

برای دسترسی به سامانه  آدرس vlms.ub.ac.ir ، را در مرورگر خود وارد نمایید تا صفحه مذکور برای شما نمایش داده شود:

 

برای ورود به سامانه ازاطلاعات کاربری زیر استفاده نمایید:

نام کاربری دانشجو: شماره دانشجویی 

رمز ورود اولیه :12345678

پس از اولین ورود به سامانه  جهت ادامه استفاده از نرم افزار، از شما خواسته میشود تا رمز ورود خود را تغییر دهید.

برای شماره دانشجویی به سامانه گلستان مراجعه کنید و در قسمت پذیرش غیرحضوری شماره دانشجویی خود را بردارید.

 

دانشجویان گرامی هنگام وارد کردن نام کاربری و پسورد دقت کنید زبان صفحه کلید سیستم یا موبایل شما انگلیسی باشد.