فرایند پذیرش دانشجویان غیرایرانی

 

ضمن خیرمقدم و تبریک به پذیرفته شدگان محترم غیرایرانی، به استحضار می رساند لازم است پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه بجنورد به آدرس www.saorg.ir مراجعه و مراحل ثبت اطلاعات را مطابق فایل راهنما انجام دهید.

پس از تایید دانشگاه و سازمان امور دانشجویان برای دریافت نام عبور و کلمه‌عبور برای انجام مراحل پذیرش غیرحضوری می توانید با کارشناس پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیرایرانی آقای مهدی پریز تماس بگیرید.

 

 

مراحل ثبت اطلاعات دانشجویان غیرایرانی