فهرست دانشجویان رتبه اول در مقطع کارشناسی بر اساس میانگین معدل 2 نیمسال گذشته (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1400-1399)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

سال ورود

معدل

 

1

نیک جو نسرین

زبان روسی

1396

17.72

2

عظیمی اکبریه اردلان

مشاوره

1397

19.32

3

مسعودی یونس

حسابداری

1397

19.62

4

زارع مهدی

اقتصاد

1397

19.19

5

خسروشیری حسین

علوم ورزشی

1397

18.38

6

امین محبوبه

آموزش زبان انگلیسی

1397

19.27

7

اخلاصی سمیه

مدیریت بازرگانی

1397

18.95

8

شجیعی زینب

روانشناسی

1397

19.91

9

قنادکافی مریم

حقوق

1397

19.68

10

محمدپور زهرا

زبان وادبیات فارسی

1397

17.83

 

 

 

11

خلفی حسین

زبان روسی

1397

18.55

12

ارقبائی فاطمه

علوم تربیتی

1397

18.86

13

هاشمی امیرحسین

علوم سیاسی

1397

17.53

14

حسن فخرابادی زهره

علوم ورزشی

1397

19.32

15

پاک سیما محمدصادق

علوم کامپیوتر

1397

17.77

16

علی ابادی پری سیما

ریاضیات و کاربردها

1397

16.16

17

ایمانی ملیحه

آمار

1397

15.15

18

قربانی قره باش فاطمه

فیزیک

1397

17.25

19

جهانگیری منا

مهندسی صنایع

1397

18.74

20

رهنما سارا

مهندسی عمران

1397

17.03

 

21

شیردل قاسم

مهندسی کامپیوتر

1397

18.91

22

کریمی کوپائی فاطمه

مهندسی برق

1397

17.21

23

اقایی جوبنی مهدی

مهندسی نقشه برداری

1397

18.18

24

رشیدی قربان

مهندسی شیمی

1397

16.3

25

سیف علی زاده فاطمه

مهندسی مکانیک

1397

17.68

26

کریمکشته نفیسه

مهندسی شهرسازی

1397

19.47

27

شادمان ماهانی فاطمه

مهندسی معماری

1397

19.27

28

میرابی مقدم امیرحسین

ارتباط تصویری

1397

19.58

29

خاکپور زهرا

صنایع دستی

1397

19.61

 

30

چوپانی مهدیه

مشاوره

1398

19.63

31

نوروزی زهرا

حسابداری

1398

17.57

32

اذری امین

اقتصاد

1398

18.23

33

صابری مریم

علوم ورزشی

1398

19.58

34

نیستانی مهدیه

آموزش زبان انگلیسی

1398

19.77

35

ادیب پور شکوفه

مدیریت بازرگانی

1398

18.05

36

عظمیان قهرمانلو حانیه

مدیریت بازرگانی

1398

18.05