دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر(  ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399)


ضمن تبریک ورود به دروازه های علم و دانش  به اطلاع می‌رساند، دانشجویان با شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد( واقع در خیابان امام خمینی شرقی، نرسیده به میدان خرمشهر، جنب پمپ بنزین) اقدام و تحویل  مسئول گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ( واقع در دانشکده علوم انسانی اتاق 119 آقای باصبر) نمایند.
دانشجویان جامعه هدف:
-    (شخص) جانباز 25% و بالاتر
-    (شخص) آزاده
-    همسر و فرزند (  شهید، جاویدالاثر، آزاده جانباز 25% و بالاتر)
-    (شخص) جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
-    (شخص) رزمنده با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.                                                                                              گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بجنورد