تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" به آدرس‌های زیر، 2 پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه را در زمان تحویل مدارک حضوری همراه داشته باشند:

سلامت جسم: https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 تذکر: در صورت عدم تحویل نسخه چاپی پرسشنامه در روز ثبت‌نام، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد.