کارکنان دانش‌آموختگان

 

  مکان استقرار: 

  ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - اتاق 118 و 119 - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
  

 

  سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 علیرضا باصبر مسئول دانش‌آموختگان

32201082

1082

 معصومه ارغند کارشناس دانش‌آموختگان

32201091

1091