کارکنان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
  

 

    سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

ایدی تلگرام
1  ابراهیم محمدی رازی   مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32201079

1079

EMohammadiRazi@
2 مهدی وحدانی

 

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 کارشناس استعدادهای درخشان

32201083

1083

vahdani_ub@
3  وحیده بجنوردی وحید

 کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

32201135

1135

Vbojnurdi@
4

سارا یزدان پناه

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

 

32201086

1086

Syazdanpanah@
5

عذرا طالب زاده

 

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

32201084

1084

 

 talebzade59@
6

 هادی امانی

 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی، مهمانی و انتقال

 

32201081

1081

hadiamani10@
7

محمد رحیم یگانه

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های علوم انسانی و هنر

مسئول امتحانات

 

32201090

1090

SaeedFarrokhi۱@
8 سعید فرخی استاد کارشناس برنامه ریزی آموزشی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه

32284619

-

SaeedFarrokhi1@
9 مهدی پریز کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

32201085

1085

Mahdipariz@
10 مهرداد مردانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی

32201136

1136

Mehrdadmardani69@
11  علیرضا باصبر مسئول دانش‌آموختگان

32201082

1082

Basabr_alireza@
12  معصومه ارغند کارشناس دانش‌آموختگان

32201091

1091

arghandmasume@
13 مهتاب سیدی کلاته    کارشناس فناوری اطلاعات

---

seyedikalate@