کارکنان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مکان استقرار: 
ساختمان علوم انسانی 1– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
 پاسخگویی فضای مجازی فقط در‌ زمان‌ اداری
 
  

ردیف

         نام و نام خانوادگی   سمت سازمانی

 تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شناسه کاربری
1  دکتر سید بیژن جیا   مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32201079

1079

jiabijan@
2 مهدی وحدانی

 

 مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 کارشناس استعدادهای درخشان

32201083

1083

vahdani_ub@
3  مهندس  وحیده بجنوردی وحید

 کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

32201135

1135

Vbojnurdi@
4

سارا یزدان پناه

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

 

32201086

1086

Syazdanpanah@
5

 عذرا طالب زاده

 

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

32201084

1084

 

 talebzade59@
6

  هادی امانی

 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی، مهمانی و انتقال

 

32201081

1081

hadiamani10@
7

محمد رحیم یگانه

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده های علوم انسانی و هنر

مسئول امتحانات

 

32201090

1090

yeganeh1361@
8  سعید فرخی استاد کارشناس برنامه ریزی آموزشی دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه

32201090

1090

-

SaeedFarrokhi1@
9   مهندس مهدی پریز کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

32201085

1085

Mahdipariz@
10 مهندس مهرداد مردانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی

32201136

1136

Mehrdadmardani69@
11 علیرضا باصبر مسئول دانش‌آموختگان

32201082

1082

Basabr_alireza@
12  معصومه ارغند کارشناس دانش‌آموختگان

32201091

1091

arghandmasume@
13  مهندس مهتاب سیدی کلاته    کارشناس فناوری اطلاعات

---

seyedikalate@