ابلاغ آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق معلولان (ماده 9)

ابلاغ آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق معلولان (ماده 9)


مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان، ابلاغ شد. براساس ماده 2 این مصوبه افراد داریا معلولیت نیازمند واجد شرایط می توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره مند شوند.

برای اطلاع از سایر مواد و تبصره های این مصوبه ،اینجا را کلیک کنید.

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد