اجرای موفقیت‌آمیز فاز اول پروژه حضور و غیاب الکترونیکی دانشجویان در امتحانات

اجرای موفقیت‌آمیز فاز اول پروژه حضور و غیاب الکترونیکی دانشجویان در امتحانات


نظر به اهمیت دولت الکترونیک و حذف کاغد در فرایندهای آموزشی، دو تن از دانشجویان مهندسی کامپیوتر آقایان قاسم شیردل و سید سلمان میرزایی با کمک کارشناسان واحد فناوری اطلاعات حوزه مدیریت آموزش، اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه حضور وغیاب الکترونیکی امتحانات نمودند که فاز اول اجرایی این پروژه در روز 4 شنبه مورخه 25 دیماه با موفقیت انجام شد. این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد تبریک عرض می‌کنیم.

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد