نظر به اهمیت دولت الکترونیک و حذف کاغد در فرایندهای آموزشی، دو تن از دانشجویان مهندسی کامپیوتر آقایان  قاسم شیردل   و   سید سلمان میرزایی  با کمک کارشناسان واحد فناوری اطلاعات حوزه مدیریت آموزش، اقدام به طراحی و پیاده سازی  سامانه حضور وغیاب الکترونیکی امتحانات  نمودند که فاز اول اجرایی این پروژه در روز 4 شنبه مورخه 25 دیماه با موفقیت انجام شد. این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد تبریک عرض می‌کنیم. مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد   Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

نظر به اهمیت دولت الکترونیک و حذف کاغد در فرایندهای آموزشی، دو تن از دانشجویان مهندسی کامپیوتر آقایان قاسم شیردل و سید سلمان میرزایی با کمک کارشناسان واحد فناوری اطلاعات حوزه مدیریت آموزش، اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه حضور وغیاب الکترونیکی امتحانات نمودند که فاز اول اجرایی این پروژه در روز 4 شنبه مورخه 25 دیماه با موفقیت انجام شد. این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد تبریک عرض می‌کنیم.

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد