قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی   بر اساس ایین نامه کارشناسی ارشد آخرین مهلت درخواست تصویب پیشنهاده برای اخذ پایان نامه در نیمسال بعدی (3982) تاریخ 30 / 09 / 1398 می باشد.   مدیریت امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
 
بر اساس ایین نامه کارشناسی ارشد آخرین مهلت درخواست تصویب پیشنهاده برای اخذ پایان نامه در نیمسال بعدی (3982) تاریخ 30 / 09 / 1398 می باشد.
 
مدیریت امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد