p.title {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.linked {font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} p.unlinked {font-size: 14px;}   ارسال پستی مدارک پایان تحصیلات دانش‌آموختگان   سامانه درخواست غیرحضوری و ارسال پستی مدارک دانش‌آموختگان، طرح مشترک دانشگاه بجنورد و اداره کل پست خراسان شمالی است که توسط کارشناسان حوزه مدیریت آموزشی در اسفند 1397 پیاده‌سازی و به بهره‌برداری رسید. این امکان که با هدف توسعه دولت الکترونیک انجام پذیرفته، هزینه‌ها و رفت‌ و آمدهای غیرضروری دانشجویان را تا حد خیلی زیادی کاهش خواهد داد.       راهنمای فرایند درخواست غیرحضوری و ارسال پستی مدارک تحصیلی شروع فرایند (ثبت درخواست در سامانه گلستان) نحوه بازیابی شناسه کاربری و گذرواژه در سیستم گستان                          

 

ارسال پستی مدارک پایان تحصیلات دانش‌آموختگان

 

سامانه درخواست غیرحضوری و ارسال پستی مدارک دانش‌آموختگان، طرح مشترک دانشگاه بجنورد و اداره کل پست خراسان شمالی است که توسط کارشناسان حوزه مدیریت آموزشی در اسفند 1397 پیاده‌سازی و به بهره‌برداری رسید. این امکان که با هدف توسعه دولت الکترونیک انجام پذیرفته، هزینه‌ها و رفت‌ و آمدهای غیرضروری دانشجویان را تا حد خیلی زیادی کاهش خواهد داد.

 

 

 

راهنمای فرایند درخواست غیرحضوری و ارسال پستی مدارک تحصیلی

شروع فرایند (ثبت درخواست در سامانه گلستان)

نحوه بازیابی شناسه کاربری و گذرواژه در سیستم گستان