اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱


اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح فهرست زیر اعلام می‏ گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

گرایش مورد پذیرش

1

هما اکبری

علوم ورزشی

فیزیولوژِی ورزشی

2

زهره حسن فخرآبادی

علوم ورزشی

فیزیولوژِی ورزشی

3

سحر محجوب عشرت آبادی

علوم ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

4

اسما حسنی

علوم ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

5

مریم ارغیانی

علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

6

امیررضا سخاوت نیا

علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

7

حجت الهی دخت فریمان

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

8

امیرمحمد عسگری

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

9

فاطمه مودی

مهندسی معماری

مهندسی معماری

10

محمد نظری

مهندسی شهرسازی

برنامه ریزی شهری

11

ناهید سجادی مطلق

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

12

اعظم تقوی بجستانی

مشاوره

مشاوره خانواده

13

نازنین پورحسینی

ریاضیات و کاربردها

آنالیز عددی

14

عاطفه اکبری

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

15

مهدیه زیتونلی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

16

رحمان بهشتی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

17

سهیلا وفائی قهرمانلو

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

18

محبوبه امین

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

19

مریم سپاسی

مهندسی عمران

سازه

20

سهیل طالب زاده

مهندسی عمران

سازه

21

فاطمه قربانی ایزدی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

22

لیلا ریحانی

روان شناسی

روان شناسی عمومی

23

سامان پایین دهی

اقتصاد

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

24

فاطمه محمدی

اقتصاد

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

25

زهرا بهادری

اقتصاد

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

26

مجید زارع

اقتصاد

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

27

سهیل عبدالهی

اقتصاد

اقتصاد انرژی