اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی 1401-1400

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی 1401-1400


اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ‏ارشد دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی 1401-1400 به شرح فهرست زیر اعلام می‏ گردد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

گرایش مورد پذیرش

1

سیما

جدی اسطرخی

اقتصاد

اقتصاد نظری

2

مهدی

محمدی

اقتصاد

اقتصاد نظری

3

علی

آزریون

اقتصاد

اقتصاد نظری

4

محمدرضا

هنرمند

اقتصاد

اقتصاد انرژی

5

زینب

برزگر

مشاوره

مشاوره خانواده

6

اکرم

دادزن

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

7

فاطمه

خارپرور

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

8

عصمت

حقیقت منش

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

9

نادیا

قدیمی بادلو

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

10

فائزه

یازرلو

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

11

زری

شرافتمند

علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

12

صادق

خاوری

علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی محض

13

هانیه

زمان آبای

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم‌ها

14

زهرا

صدقیانی فریمانی

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم‌ها

15

سجاد

افشاری

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم‌ها

16

حسین

سیرجانی

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

17

فرزانه

انتظاری ایوری

مهندسی عمران

سازه

18

مرتضی

علیزاده قردربند

مهندسی عمران

سازه

19

روژین

اکبریانی

مهندسی معماری

مهندسی معماری

20

امیر حسین

قاسمی فریمانی

مهندسی معماری

مهندسی معماری

21

زهرا

اصغری

مهندسی شهرسازی

برنامه‌ریزی شهری