اطلاعیه اجرای آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دروه‌های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی)/اصلاحیه

اطلاعیه اجرای آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دروه‌های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی)/اصلاحیه


به اطلاع دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع تحصیلی می‌رساند؛ مطابق با مصوبه شورای دانشگاه اجرای آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دروه‌های تحصیلی (کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی) از نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 و پس از آن لازم الاجرا است. برای مشاهده آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دروه‌های تحصیلی به انضمام شیوه‌نامه دانشگاه بجنورد کلیک کنید.

در ادامه برخی تغییرات آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دروه‌های تحصیلی نسبت به آیین نامه قبلی آورده ‌شده ‌است:

  • دانشجوی مشمول آموزش رایگان، درصورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه است(کلیه مقاطع).
  • در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از حد نصاب واحد درسی(مقطع کارشناسی 12 واحد و کارشناسی ارشد 8 واحد) برسد، در این صورت رعایت حد نصاب تعداد واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب شده و در مشروط شدن وی تأثیر دارد.