اطلاعیه بررسی وضعیت علمی پذیرفته‌شدگان دارای مغایرت معدل توسط سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه بررسی وضعیت علمی پذیرفته‌شدگان دارای مغایرت معدل توسط سازمان سنجش آموزش کشور


براساس بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، وضعیت پذیرفته‌شدگان به شرح زیر اعلام می‌گردد:

  • داوطلبان دارای کد (1):  در رشته قبولی اولیه، با توجه به اعمال معدل واقعی و همچنین دارا بودن حداقل نمره علمی لازم در مقایسه باسایر پذیرفته‌شدگان رشته‌های اعلام شده، بلامانع می‌باشد.
  • داوطلبان دارای کد(2) : با توجه به اعمال معدل واقعی  فاقد حداقل نمره علمی لازم می‌باشند، لذا قبولی آنان در کد رشته قبلی از نظر این سازمان باطل است و می‌بایست برای ادامه تحصیل در رشته قبولی بعدی خود به دانشگاه محل قبولی جدید مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
  • داوطلبان دارای کد(3): با اعمال معدل واقعی در مقایسه با سایر پذیرفته‌شدگان کدرشته قبولی فاقد حداقل نمره علمی لازم در همه اولویت‌های انتخابی می‌باشند لذا قبولی آنان در کدرشته قبولی اعلام شده از نظر این سازمان باطل می باشد.

 

دانلود و مشاهده فایل