اطلاعیه برگزاری دروس برگزارنشده یا ناتمام گروه­ های آموزشی صنایع دستی

اطلاعیه برگزاری دروس برگزارنشده یا ناتمام گروه­ های آموزشی صنایع دستی


قابل توجه دانشجویان گروه­ آموزشی صنایع دستی:

کلاس‌های حضوری نیمسال دوم سال تحصیلی 400-1399 گروه‌ آموزشی صنایع دستی که به صورت مجازی برگزار نشده یا به اتمام نرسیده است از تاریخ 08 / 03 / 1400 برگزار خواهدشد. دانشجویان در صورت تمایل به شرکت در کلاس‌های حضوری لازم است فرم "خوداظهاری  سلامت و رضایت شرکت در کلاس­های حضوری" را در سامانه آموزشی گلستان تکمیل نموده، درغیر این صورت درخواست حذف درس/ نیمسال را در سامانه آموزشی گلستان ثبت نمایند.

ضمنا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و مکان تشکیل کلاسها، با مدیرمحترم گروه آموزشی  صنایع دستی (خانم مهندس قدوسی) در ارتباط باشید.