به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند با توجه به مصوبه  هیات رئیسه محترم دانشگاه بجنورد در خصوص تعطیلات تابستانی، این دانشگاه از تاریخ  98/05/12 لغایت 98/05/30 تعطیل می باشد. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه کار اداری تا روز چهارشنبه  9 مرداد ماه مراجعه نموده و یا درخواست خود را به بعد از تعطیلات موکول نمائید. مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند با توجه به مصوبه  هیات رئیسه محترم دانشگاه بجنورد در خصوص تعطیلات تابستانی، این دانشگاه از تاریخ  98/05/12 لغایت 98/05/30 تعطیل می باشد.

لذا خواهشمند است در صورت هرگونه کار اداری تا روز چهارشنبه  9 مرداد ماه مراجعه نموده و یا درخواست خود را به بعد از تعطیلات موکول نمائید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد