اطلاعیه تعیین آخرین مهلت ارسال مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان مهر 99

اطلاعیه تعیین آخرین مهلت ارسال مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان مهر 99


قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 99:

 با عنایت به پایان نیمسال تحصیلی و شروع امتحانات به اطلاع می­رساند:

ثبت نام در دانشگاه در دو مرحله 1) ثبت نام الکترونیکی  2) ارسال پستی مدارک از طریق اداره پست به آدرس دانشگاه انجام می ­شود. انجام هر دو مرحله ضروری بوده و آخرین مهلت ارسال مدارک 23/10/1399 می­باشد. لازم به ذکر است با انقضای تاریخ فوق، ثبت نمره دانشجو در نیمسال جاری امکان پذیر نبوده و این نیمسال برای دانشجو حذف ترم خواهد شد. بدیهی است هرگونه عواقب عدم ارسال مدارک به عهده دانشجو خواهد بود.