اطلاعیه تکمیل مدارک ثبت نام دانشجویان ورودی مهر 1399

اطلاعیه تکمیل مدارک ثبت نام دانشجویان ورودی مهر 1399


به اطلاع دانشجویان ورودی مهرماه سال 1399 می رساند،

 

با توجه به بررسی های انجام گرفته، کسری مدارک ثبت نام دانشجویان پذیرش شده، طبق لیست پیوست قابل مشاهده می باشد. اسامی مذکور پذیرش نهایی شده اند و مشکلی برای امتحانات پایان نیمسال و انتخاب واحد ندارند(دانشجویان مشمول بند1 طبق اطلاعیه ذکر شده اقدام نمایند).لازم به ذکر است:

1-افراد دارای کسری مدرک نظام وظیفه موظف هستند تا تاریخ 99/11/20 نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند.برای اطلاع از نحوه دریافت معافیت تحصیلی، اطلاعیه منع ثبت نام را مشاهده نمایید.(اطلاعیه کسری معافیت تحصیلی)

2-افراد دارای کسری مدرک اصل گواهی متوسطه(اصل گواهی متوسطه برای نظام آموزشی 3-3-6 و یا پیش دانشگاهی و متوسطه برای نظام قدیم)،با عنایت به آماده نبودن این مدرک در مدارس محل تحصیل تا اسفندماه، می توانند تا تاریخ 1400/04/21 مدرک مذکور را از محل تحصیل دوره متوسطه دریافت نموده و به دانشگاه تحویل نمایند(دانشجویان پسرمشمول نظام وظیفه، نیازمند اخذ نامه از دانشگاه برای دریافت این مدرک از دبیرستان می باشند).

3-دانشجویان دارای کسری مدرک کارشناسی، موظف اند اصل گواهی موقت کارشناسی خود را تا تاریخ 20/12/1399 از طریق پست  ویا بصورت حضوری تحویل دانشگاه نمایند.

4- سایر موارد کسری مدارک نیز می توانند تا تاریخ 31/04/1400 موارد ذکر شده در کسری مدارک خود را به دانشگاه تحویل نمایند.