ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد، به اطلاع می‌رساند زمان و مکان پذیرش حضوری و تحویل مدارک متعاقباً اعلام می‌گردد.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد، به اطلاع می‌رساند زمان و مکان پذیرش حضوری و تحویل مدارک متعاقباً اعلام می‌گردد.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد