اطلاعیه ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص

اطلاعیه ثبت درخواست شورای بررسی موارد خاص


دانشجویان گرامی برای ثبت درخواست
 
 " مجوز ادامه تحصیل مشروطی"، 
 
" تمدید سنوات نیمسال ۱۱ به بعد کارشناسی و ۷ به بعد کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد" 
 
، " بازگشت به تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص" 
 
و "درخواست تغیررشته"
 
به پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان مراجعه نمایید.
 
سایر درخواست های شورای بررسی موارد خاص ( درخواست مهمانی، انتقال توام با تغییر رشته) در سامانه سجاد بررسی می شوند. لازم به ذکر است ثبت درخواست در سامانه مهمانی و انتقال سجاد در اردیبهشت ماه هرسال مقدور می باشد.