برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان رشته علوم ورزشی سال تحصیلی 98-97 کلیک کنید.