برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ کلیک کنید.