(قابل توجه اساتید، مراقبین و دانشجویان محترم)   بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات اعلام میگردد : ۱ -امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می‌باشد. ۲ -همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است. ۳ -با توجه به اینکه درب سالن ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد، ضروری است دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در جلسه حاضر باشند. ۴ -با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد.     برخی از  مجازات‌های ناشی ازتقلب  در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی ومدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه : ۱-درج نمره تنبیهی (نمره ۰.۲۵ ) توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛ ۲ -فرستادن شخصی دیگری به جای خود درامتحان منجر به ثبت نمره تنبیهی ۰.۲۵ در درس مربوطه و منع از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛ ۳ -منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛ ۴-در صورتی که تقلب دانشجو توسط استاد درس یا مراقبین محرز باشد و به هر دلیلی تقلب صورت جلسه نشده باشد استاد درس می تواند نمره تنبیهی برای دانشجو در نظر بگیرد. تذکر :  لازم به به ذکر است استفاده از هرگونه کتاب، جزوه، لب‌تاپ، ماشین حساب در صورت موافقت استاد درس در مقطع کارشناسی ارشد بلامانع می‌باشد. تذکر :  در صورت ثبت غیبت کلاسی یا غیبت در جلسه امتحان نمره صفر برای آن درس لحاظ خواهد شد.   مستندات: آیین‌نامه برگزاری امتحانات

 (قابل توجه اساتید، مراقبین و دانشجویان محترم)

 

بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات اعلام میگردد :

۱ -امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می‌باشد.

۲ -همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است.

۳ -با توجه به اینکه درب سالن ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد، ضروری است دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در جلسه حاضر باشند.

۴ -با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد.  

 

برخی از مجازات‌های ناشی ازتقلب در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی ومدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

۱-درج نمره تنبیهی (نمره ۰.۲۵ ) توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛

۲ -فرستادن شخصی دیگری به جای خود درامتحان منجر به ثبت نمره تنبیهی ۰.۲۵ در درس مربوطه و منع از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛

۳ -منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛

۴-در صورتی که تقلب دانشجو توسط استاد درس یا مراقبین محرز باشد و به هر دلیلی تقلب صورت جلسه نشده باشد استاد درس می تواند نمره تنبیهی برای دانشجو در نظر بگیرد.

تذکر : لازم به به ذکر است استفاده از هرگونه کتاب، جزوه، لب‌تاپ، ماشین حساب در صورت موافقت استاد درس در مقطع کارشناسی ارشد بلامانع می‌باشد.

تذکر : در صورت ثبت غیبت کلاسی یا غیبت در جلسه امتحان نمره صفر برای آن درس لحاظ خواهد شد.

 

مستندات:

آیین‌نامه برگزاری امتحانات