اطلاعیه راه‌اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و برگزاری کلاس‌ها به صورت الکترونیک

اطلاعیه راه‌اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و برگزاری کلاس‌ها به صورت الکترونیک


با آرزوی سلامتی برای کلیه اساتید محترم دانشگاه بجنورد و تبریک آغاز سال جدید :
 
 
براساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و پیرو اطلاعیه‌های قبلی این مدیریت، مقررگردید کلاس‌های نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی  که برگزای آن از پنجم اسفندماه سال گذشته به صورت حضوری میسر نشد
با پشتیبانی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات وگروه آموزش‌های آزاد و مجازی  تا فراهم شدن شرایط برگزاری حضوری به صورت غیرحضوری برگزار گردد. طی چند روز اخیر اقدامات بسیار ارزشمندی برای تشکیل کلاس‌ها
به صورت الکترونیکی صورت گرفته است، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گروه آموزش های مجازی دانشگاه، ضروری است اساتید محترم نسبت به
تهیه محتوای درسی کلاس های تشکیل نشده به صورت آفلاین و بارگذاری آن در سامانه LMS دانشگاه اقدام نمایند. کلاس هایی که به تشخیص گروه آموزشی و تایید دانشکده مربوطه امکان برگزاری آن به صورت مجازی
میسر نباشد تا پیش از پایان نیمسال تحصیلی جاری به صورت جبرانی برگزار خواهد شد.  در صورت بارگذاری محتوا در این سامانه نیازی به تشکیل کلاس جبرانی حضوری نخواهد بود. 
 
 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد