قبل از مراجعه حضوری، مدارک خود را تکمیل نموده و از بارگذاری صحیح تصویر مدارک تحصیلی در سامانه آموزشی گلستان اطمینان حاصل نمایید. با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای حفظ سلامتی و جلوگیری از تجمع در محل ثبت نام، خواهشمند است با رعایت نکات بهداشت فردی، راس ساعت اختصاص داده شده در محل ثبت نام حضور داشته باشید و در صورت تاخیر و غیبت، با مراجعه به آیدی @mahdipariz منتظر اعلام تاریخ مجدد باشید. دانشجویان غیر بومی خراسان شمالی می­توانند صرفا نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نموده و در وقت مناسب با مراجعه حضوری فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. (آدرس: بجنورد. کیلومتر ۴جاده بجنورد اسفراین.دانشگاه بجنورد. به کدپستی 9453155111) مشاهده جدول زمانبندی  
  1. قبل از مراجعه حضوری، مدارک خود را تکمیل نموده و از بارگذاری صحیح تصویر مدارک تحصیلی در سامانه آموزشی گلستان اطمینان حاصل نمایید.
  2. با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای حفظ سلامتی و جلوگیری از تجمع در محل ثبت نام، خواهشمند است با رعایت نکات بهداشت فردی، راس ساعت اختصاص داده شده در محل ثبت نام حضور داشته باشید و در صورت تاخیر و غیبت، با مراجعه به آیدی @mahdipariz منتظر اعلام تاریخ مجدد باشید.
  3. دانشجویان غیر بومی خراسان شمالی می­توانند صرفا نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نموده و در وقت مناسب با مراجعه حضوری فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. (آدرس: بجنورد. کیلومتر ۴جاده بجنورد اسفراین.دانشگاه بجنورد. به کدپستی 9453155111)

مشاهده جدول زمانبندی