به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۸ دارای سنجش علمی کد رشته-محل‏های دانشگاه بجنورد بوده  می‏رساند: مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 12 تیرماه ۱۳۹۸ به آدرس edu@ub.ac.ir تمدید شد. مشاهده  اطلاعیه اولیه

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۸ دارای سنجش علمی کد رشته-محل‏های دانشگاه بجنورد بوده  می‏رساند:

مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 12 تیرماه ۱۳۹۸ به آدرس edu@ub.ac.ir تمدید شد.

مشاهده  اطلاعیه اولیه