به اطلاع علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در دوره‌های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  می رساند: مهلت ثبت نام در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه زبان روسی، ریاضیات و کاربردها، آمار و فیزیک تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته و حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 تمدید گردیده است. لازم است داوطلبان با دردست داشتن مدارک ذکر شده در اطلاعیه تمدید پذیرش از ساعت ۸ تا ۱۵ هر روز به آدرس  بجنورد، کیلومتر۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم انسانی۱ اتاق ۱۱۷  مراجعه نمایند .   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

به اطلاع علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در دوره‌های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  می رساند:

مهلت ثبت نام در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه زبان روسی، ریاضیات و کاربردها، آمار و فیزیک تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته و حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 تمدید گردیده است. لازم است داوطلبان با دردست داشتن مدارک ذکر شده در اطلاعیه تمدید پذیرش از ساعت ۸ تا ۱۵ هر روز به آدرس بجنورد، کیلومتر۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم انسانی۱ اتاق ۱۱۷ مراجعه نمایند.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد