بدینوسیله ورود شما به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد را تبریک عرض می‌نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این اولین قدم‌ها را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این اطلاعیه را بطور کامل مطالعه فرمایید:   دانلود اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1398    

 بدینوسیله ورود شما به خانواده بزرگ دانشگاه بجنورد را تبریک عرض می‌نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این اولین قدم‌ها را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این اطلاعیه را بطور کامل مطالعه فرمایید:

 

دانلود اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1398