اطلاعیه شهریه تمدید سنوات دانشجویان ورودی 93 و 94

اطلاعیه شهریه تمدید سنوات دانشجویان ورودی 93 و 94


در راستای اجرای ماده 12 آیین نامه آموزشی و با توجه به مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی:
از دانشجویان ورودی سال 93 برای تحصیل در نیمسال نهم و دهم
و
دانشجویان ورودی 94 و بعد از آن برای تحصیل در نیمسال نهم
در صورت حذف و یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس هزینه‌ای معادل شهریه متغیر دانشجویان نوبت دوم اخذ می گردد.
لازم به ذکر است پس از این مدت و در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات شهریه کامل (متغیر و ثابت) برای دانشجویان لحاظ می‌گردد.