اطلاعیه لغو محدودیت اخذ حداکثر واحد دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

اطلاعیه لغو محدودیت اخذ حداکثر واحد دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400


پیرو نامه 236188/21/3 مورخ 99/10/29 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند؛ باتوجه به شرایط ویژه کرونا و مساعدت به دانشجویان مشروط در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 نمی گردد و دانشجویان مشروط می توانند حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 اخذ نمایند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی