اسامی مشروحه ذیل [دانشجویان ورودی 93 مقطع کارشناسی و 95 مقطع کارشناسی ارشد نیازمند تمدید سنوات وظیفه عمومی (در صورت عدم اقدام لازم)]، تا پایان ساعت اداری سه شنبه  19/09/1398  برای تعیین وضعیت وظیفه عمومی، به ساختمان علوم انسانی 1، اتاق 117 مراجعه نمایند. مصطفی ملکی پور محمد درزاده مهرتاش مهراب جواد نادری مرتضی حاجی میرزاجان مهدی دلیلیان منتظر حسن نژاد امیرحسین تقی پور علی کاردنی علی نودهی محمد علی زاده محمدعلی احمدی خباز آرش رمضانی پاجی   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

اسامی مشروحه ذیل [دانشجویان ورودی 93 مقطع کارشناسی و 95 مقطع کارشناسی ارشد نیازمند تمدید سنوات وظیفه عمومی (در صورت عدم اقدام لازم)]، تا پایان ساعت اداری سه شنبه  19/09/1398  برای تعیین وضعیت وظیفه عمومی، به ساختمان علوم انسانی 1، اتاق 117 مراجعه نمایند.

مصطفی ملکی پور

محمد درزاده

مهرتاش مهراب

جواد نادری

مرتضی حاجی میرزاجان

مهدی دلیلیان

منتظر حسن نژاد

امیرحسین تقی پور

علی کاردنی

علی نودهی

محمد علی زاده

محمدعلی احمدی خباز

آرش رمضانی پاجی

 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد