اطلاعیه منع ثبت نام به دلیل کسری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی ورودی مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه منع ثبت نام به دلیل کسری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی ورودی مهر ۱۳۹۹


دانشجوی گرامی:

اسامی ذکر شده در لیست:

چنانچه معافیت تحصیلی به نام دانشگاه بجنورد برای رشته قبولی دریافت نموده اید(دانلود نمونه)، عکس آن را به شماره ۰۹۹۴۴۹۸۶۸۴۰ واتساپ نمایید. (در صورت نداشتن تصویر معافیت تحصیلی: مراجعه به مراکز پلیس۱۰+ و درخواست چاپ مجدد)

در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی از پلیس۱۰+، با چاپ گزارش ۵۱۶۳ سامانه گلستان(دانلود راهنما)، به مراکز پلیس۱۰+ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی، عکس آن را به شماره ۰۹۹۴۴۹۸۶۸۴۰ واتساپ نمایید و اصل برگه معافیت را با عنوان تکمیل مدارک به آدرس دانشگاه ارسال کنید. برای دریافت معافیت تحصیلی، پرینت گزارش ۵۱۶۳(فرم درخواست معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی)، مدارک هویتی، برگه لغو معافیت متوسطه و کپی گواهی موقت متوسطه را همراه داشته باشید.