اطلاعیه منع ثبت نام به دلیل کسری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی ورودی مهر 1399

اطلاعیه منع ثبت نام به دلیل کسری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی ورودی مهر 1399


 

دانشجوی گرامی

اسامی ذکر شده در لیست:

چنانچه معافیت تحصیلی به نام دانشگاه بجنورد برای رشته قبولی دریافت نموده اید(دانلود نمونه)، عکس آن را به شماره 09944986840 واتساپ نمایید. (در صورت نداشتن تصویر معافیت تحصیلی: مراجعه به مراکز پلیس10+ و درخواست چاپ مجدد)

در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی از پلیس10+، با چاپ گزارش 5163 سامانه گلستان(دانلود راهنما)، به مراکز پلیس10+ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی، عکس آن را به شماره 09944986840 واتساپ نمایید و اصل برگه معافیت را با عنوان تکمیل مدارک به آدرس دانشگاه ارسال کنید. برای دریافت معافیت تحصیلی، پرینت گزارش 5163(فرم درخواست معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی)، مدارک هویتی، برگه لغو معافیت متوسطه و کپی گواهی موقت متوسطه را همراه داشته باشید.