قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی اخد درس مطالعه آزاد (معرفی به استاد)  دانشجو در   آخرین نیمسال  تحصیلی می‌­تواند حداکثر  دو درس نظری  را در صورت داشتن شرایط زیر به صورت  معرفی به استاد  انتخاب نماید: دانشجو از سوی مدیر­گروه آموزشی مربوط در سامانه گلستان به عنوان دانشجوی  ترم آخر  معرفی شده باشد. درس مورد­نظر در آن نیمسال  ارائه نشده  و یا با سایر دروس  تداخل زمانی ویا تداخل امتحانی  داشته باشد. تعداد واحدهای دانشجو در  آخرین نیمسال  پس از اخذ دروس معرفی به استاد از  24  واحد تجاوز نکند. درصورت داشتن شرایط فوق دانشجو می­تواند نسبت به ثبت درخواست از طریق  منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان از   تاریخ   1398/12/03  تا   1398/12/14  اقدام نماید.   سایر نکات مهم درخواست مطالعه آزاد (معرفی به استاد): نمره این دروس همزمان با سایر دروس و در بازه امتحانات پایان نیمسال و تا حداکثر 9 روز پس از برگزاری آخرین امتحان توسط استاد درس اعلام و تأیید می­گردد. درصورت عدم مراجعه دانشجو برای ارزیابی درس، نمره صفر توسط استاد برای وی ثبت می­گردد. برای اطلاعات بیشتر به کتابچه راهنمای فرایندها و ثبت درخواستهای آموزشی موجود در پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید. راهنمای درخواست اخذ درس مطالعه آزاد کلیک کنید.    

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی اخد درس مطالعه آزاد (معرفی به استاد) 

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی می‌­تواند حداکثر دو درس نظری را در صورت داشتن شرایط زیر به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید:

  1. دانشجو از سوی مدیر­گروه آموزشی مربوط در سامانه گلستان به عنوان دانشجوی ترم آخر معرفی شده باشد.
  2. درس مورد­نظر در آن نیمسال ارائه نشده و یا با سایر دروس تداخل زمانی ویا تداخل امتحانی داشته باشد.
  3. تعداد واحدهای دانشجو در آخرین نیمسال پس از اخذ دروس معرفی به استاد از 24 واحد تجاوز نکند.

درصورت داشتن شرایط فوق دانشجو می­تواند نسبت به ثبت درخواست از طریق منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان از تاریخ 1398/12/03 تا  1398/12/14 اقدام نماید.

 

سایر نکات مهم درخواست مطالعه آزاد (معرفی به استاد):

  • نمره این دروس همزمان با سایر دروس و در بازه امتحانات پایان نیمسال و تا حداکثر 9 روز پس از برگزاری آخرین امتحان توسط استاد درس اعلام و تأیید می­گردد.
  • درصورت عدم مراجعه دانشجو برای ارزیابی درس، نمره صفر توسط استاد برای وی ثبت می­گردد.

برای اطلاعات بیشتر به کتابچه راهنمای فرایندها و ثبت درخواستهای آموزشی موجود در پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

راهنمای درخواست اخذ درس مطالعه آزاد کلیک کنید.