اطلاعیه نظرسنجی از دانشجویان در خصوص آموزش مجازی

اطلاعیه نظرسنجی از دانشجویان در خصوص آموزش مجازی


دانشجویان عزیز

آموزش در نیمسال اول 1400-99 بدلیل شیوع بیماری کرونا همانند نیمسال دوم 99-98 به صورت آموزش مجازی ارائه گردید. با توجه به اینکه این نوع شیوه آموزش به عنوان یک تجربه جدید  هم برای استاد و هم برای دانشجو محسوب می شود  نیازمند انجام یک ارزیابی علمی می باشد تا باعث بهبود روش­های آموزش در دانشگاه­ شود. خواهشمندیم با وارد شدن به لینک نظرسنجی (مستقیماً و یا با کپی کردن در نوار آدرس مرورگر) و پاسخ دقیق به پرسش­‌ها، خود را در ارزیابی علمی این تجربه شریک سازید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FjByO1jlxgw-DWHxBv4XlGwgczNQJa9CUaozEekhG4efIA/viewform?usp=sf_link

 

        

در پایان  از دانشجویان گرامی که در نظرسنجی نیمسال دوم 99-98 شرکت نموده و نظرات موثر و مفید در بهبود روش آموزش ارائه دادند کمال تشکر را داریم.