اطلاعیه ها و تسهیلات حمایتی اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی‎ارشد دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷