قابل توجه داوطلبین پذیرش مهرماه که فارغ التحصیل دی ماه می باشند:    با عنایت به ابلاغ پذیرش داوطلبین دارای فراغت از تحصیل مقطع متوسطه در دیماه 98 به اطلاع می رساند: آن دسته از داوطلبینی که به دلیل دروس گذرانده نشده در مهرماه موفق به ثبت نام نگردیده اند می توانند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی و اصل گواهی موقت فراغت از تحصیل دوره متوسطه دوم خود با حداکثر تاریخ فراغت از تحصیل 30 /   11 /   1398 برای پذیرش در رشته قبولی مهرماه خود تا تاریخ 28 /   11 /   1398 به دانشگاه  (ساختمان علوم انسانی1 اتاق 117) مراجعه نمایند. شایان ذکر است با توجه به شروع کلاسها مورخ 19 / 11 / 1398، به درخواست های بعد از تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدیریت 
قابل توجه داوطلبین پذیرش مهرماه که فارغ التحصیل دی ماه می باشند: 
 

با عنایت به ابلاغ پذیرش داوطلبین دارای فراغت از تحصیل مقطع متوسطه در دیماه 98 به اطلاع می رساند: آن دسته از داوطلبینی که به دلیل دروس گذرانده نشده در مهرماه موفق به ثبت نام نگردیده اند می توانند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی و اصل گواهی موقت فراغت از تحصیل دوره متوسطه دوم خود با حداکثر تاریخ فراغت از تحصیل 30 / 11 / 1398 برای پذیرش در رشته قبولی مهرماه خود تا تاریخ 28 / 11 / 1398 به دانشگاه (ساختمان علوم انسانی1 اتاق 117) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است با توجه به شروع کلاسها مورخ 19 / 11 / 1398، به درخواست های بعد از تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدیریت