اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱- شماره 2

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱- شماره 2


باسلام،
 
پذیرفته شده گرامی، ضمن خیر مقدم برای مشاهده اطلاعیه تکمیلی پذیرش در دانشگاه بجنورد کلیک کنید.
 
کانال اطلاع رسانی امور آموزش:
 
 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد