اطلاعیه پذیرفته شدگان کدرشته های مختلف تحصیلی سهمیه مناطق سیل زده

اطلاعیه پذیرفته شدگان کدرشته های مختلف تحصیلی سهمیه مناطق سیل زده


قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده کدرشته محل­های سهمیه مناطق سیل زده:

 اسامی اعلامی  لیست زیر بایستی تا پایان فروردین ماه سال 1400 نسبت به تکمیل فرمهای زیر و تحویل آن به دانشگاه اقدام نمایند. درصورت عدم دریافت مدارک در بازه مقرر، قبولی پذیرفته شدگان لغو خواهد شد.

اسامی

تعهد پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی فرم ۱۸

گواهی تایید محل سکونت (از سوی فرمانداری) مخصوص پذیرفته شدگان سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی