اطلاعیه 2- نحوه پذیرش در رشته علوم ورزشی در مرحله تمدید ثبت‌نام

اطلاعیه 2- نحوه پذیرش در رشته علوم ورزشی در مرحله تمدید ثبت‌نام


قابل توجه متقاضیان پذیرش در رشته علوم ورزشی (مرحله تمدید ظرفیت)

نحوه پذیرش این دسته ازدانشجویان صرفا براساس سوابق تحصیلی بوده و هیچ گونه آزمون دیگری وجود ندارد. اسامی پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد