قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بورسیه‌های تحصیلی برخی کشورها به صورت زیر اعلام می‌گردد: کشور مکزیک کشور اسلوک کشور چین مورد اول کشور چین مورد دوم  

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

بورسیه‌های تحصیلی برخی کشورها به صورت زیر اعلام می‌گردد:

کشور مکزیک

کشور اسلوک

کشور چین مورد اول

کشور چین مورد دوم